ท้องเสีย

นึกถึง…

       ดีเฮกต้า

ตัวช่วยแก้ท้องเสียทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง แค่ฉีก เท ดื่ม กลิ่นหอม ทานง่าย เหมาะกับทุกวัย เปลี่ยนเรื่อง ท้องเสีย ให้เป็นเรื่อง ธรรมดา

ท้องเสียนึกถึง-dehecta-3

จุดเด่นของ Dehecta

ดูดซับเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย

เคลือบเยื่อบุ ลำไส้ใหญ่

เพิ่มความต้านทานให้กับผนังลำไส้

ปกป้องผนัง กระเพาะและลำไส้

ขนาดรับประทาน

เด็ก : ต่ำกว่า 1 ขวบ วันละ 1 ซอง แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

เด็ก : 1-2 ขวบ วันละ 1-2 ซอง แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

เด็ก : สูงกว่า 2 ขวบ วันละ 2-3 ซอง แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง

ผู้ใหญ่ : ครั้งละ 1 ซอง วันละ 3-4 ครั้ง

Testimonials

รีวิวจากผู้ใช้งานจริง

About Dehecta

รู้หรือไม่ ? Dehecta ดูดซับสารพิษได้อย่างไร

Dehecta มีจุดดูดซับได้ 3 จุด คือ
1.ในระหว่างชั้นของ silica/alumina
2.ระหว่าง smectite structure
3.ด้านข้างของ structure
สามารถดูดซับได้ทั้งระดับ ion โมเลกุลขนาดเล็กจนถึงโมเลกุลใหญ่ ซึ่งรวมถึงไวรัส แบคทีเรีย และtoxin จากแบคทีเรีย

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

คําถาม-คําตอบ เมื่อมีอาการท้องเสีย

ปัจจัยที่พบได้บ่อยในการทําให้ท้องเสีย คือ การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อ
ไวรัส , การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนทําการปรุงหรือรับประทานอาหาร และ
การใช้ภาชนะที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

ถ้าไม่ได้ท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ยาฆ่าเชื้อ เพียงดื่มเกลือแร่ (ORS) เพื่อทดแทนเมื่อร่างกายขาดนํ้า

Dehecta อยู่ในกลุ่มยาที่ช่วยดูดซับสารพิษ ดูดซับได้ทั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส และยังช่วยเคลือบเยื่อบุลําไส้พร้อมสร้างชั้นเมือก เพื่อลดการถ่ายเหลว

เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
, ผู้สูงอายุหรือสตรีมีครรภ์

     – เด็กอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป แนะนําทานครั้งละ 1 ซอง วันละ 2 ครั้ง

     – ผู้ใหญ่ แนะนําทานครั้งละ 1-2 ซอง วันละ 3-4 ครั้ง
และควรรับประทานห่างจากยาตัวอื่นๆอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

We use cookies on this website to improve our site and your user experience. Please refer to the section on Cookies within our Privacy Policy for more information.