ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Dehecta แบบออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ

Get In Touch

Dehecta ตัวช่วยแก้ท้องเสีย ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

Dehecta สามารถใช้ในเด็กได้ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป โดยแนะนําให้รับประทานครั้งละ
10 ml.(ครึ่งซอง) วันละ 3 ครั้ง

สามารถเก็บไว้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยเก็บไว้ในตู้เย็น

ผู้ป่วยโรคลําไส้อุดตันไม่สามารถรับประทาน Dehecta ได้

ควรรับประทาน Dehecta ห่างจากยาอื่นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

คุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

Social Media Contact

Facebook

MacroPhar

Line

@macrophar

Email

info@macrophar.com

We use cookies on this website to improve our site and your user experience. Please refer to the section on Cookies within our Privacy Policy for more information.